PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/tags/kunskapssamh%C3%A4lle-12806

Pressmeddelanden


Stort behov av nya perspektiv!

Pressmeddelande december 9, 2016
Pic 4 Sverige har utvecklats till ett kunskapssamhälle som i högre grad fokuserar på medarbetarförhållanden. I förbindelse med detta har det fokuserats mera på utveckling av både företag och deras medarbetare, vilket bland annat sätter de anställda och deras kunskaper i centrum.