PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/vill-du-bli-en-b%C3%A4ttre-ledare-p%C3%A5-dina-premisser-23227

Vill du bli en bättre ledare, på dina premisser?

Pressmeddelande december 1, 2016 CSR Kunskap Inspiration Utbildning Psykologi Motivation Utveckling Ledarskap Probana Blended learning CBA Chef Mål Krishantering Mini MBA Probana Business School Ledare Förändringsledning

Dagens samhälle förändras konstant och det gäller att hålla sig uppdaterad för att kunna göra sig konkurrenskraftig på arbetsmarknaden, och på så sätt behålla sin position. Det här är något som också gäller ledare. Oavsett om du är etablerad eller ny i rollen som ledare så kommer en Mini MBA eller CBA från PROBANA Business School ge dig det kompetensmässiga lyft du behöver för att utvecklas och bli en bättre ledare.

Pic 3

Med en Mini MBA eller CBA kommer du inte bara motivera dig själv utan också dina medarbetare. När vi inhämtar ny kunskap och inspiration har vi en tendens att föra detta vidare, vilket då också kommer motivera dina medarbetare.

Genom blended learning, där digitala undervisningsmetoder kombineras med frivilliga kursdagar, kommer du att få fördjupad kunskap i viktiga ämnen så som värdeskapande ledarskap, förändringsledning, krishantering, CSR, personalledning och psykologi. Både Mini MBA- och CBA-utbildningen ger dig möjlighet att strukturera din studiedag så som det passar dig. Du kan alltså studera när det passar dig, var det passar dig – det enda du behöver är en dator, läsplatta eller dylikt samt internetanslutning.

Det hålls valfria kursdagar i Stockholm, Göteborg och Malmö där du får träffa våra undervisare och gästföreläsare, vilka är många framstående namn från det svenska näringslivet som frambringar motivation, engagemang och inspiration. Kursdagen är dessutom ett ypperligt tillfälle att utvidga sitt professionella nätverk då du får träffa andra chefer och ledare men också blivande ledare.

För mer information om Probana Business School och våra ledarskapsutbildningar, Mini MBA och CBA, vänligen besök www.probana.se.  

Ämnen


CSR Kunskap Inspiration Utbildning Psykologi Motivation Utveckling Ledarskap Probana Blended learning CBA Chef Mål Krishantering Mini MBA Probana Business School Ledare Förändringsledning