PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/ta-kontroll-%C3%B6ver-din-stressniv%C3%A5-vi-har-n%C3%A5gra-tips-som-kan-hj%C3%A4lpa-dig-23254

Ta kontroll över din stressnivå – vi har några tips som kan hjälpa dig!

Pressmeddelande december 12, 2016 Ledarskap Ledare Hantera stress Mini MBA Kommunikation Stressnivå Probana Stress Utbildning Probana Sverige Lyhörd

Stress är ett av de mest allvarliga problemen i arbetslivet och det är därmed något som bör förhindras innan det uppstår. Ledare spelar dessutom en avgörande roll i stresshantering.

Pic 6

Nedan finner du några tips på vad du kan göra för att hålla stressnivån nere 

  • Se till att hålla din arbetsplats ren och prydlig. Många människor har svårt att fokusera när de befinner sig i en stökig arbetsmiljö. Försök därför att strukturera upp allt från mejl till papperslappar. En oorganiserad arbetsplats bidrar till att du har lättare för att tappa bort papper och dokument, det försämrar helhetsintrycket gentemot din chef och andra kollegor och bidrar till mer stress. Se dessutom till att omringa dig med personliga ägodelar på ditt arbete, exempelvis fotografier då detta har visat sig ha positiv effekt på oss, lugnar nerverna och skapa mer harmoni i en stressig vardag.
  • Glöm inte att ta små korta pauser under en arbetsdag. Det räcker med att sträcka på benen i några minuter, göra några enkla stretchövningar eller gå fram och tillbaka i korridoren ett par gånger. Det här hjälper dig att fokusera bättre samt mot spändhet.
  • Se till att kommunicera. Dålig kommunikation bidrar ofta till att vi människor misstolkar situationer som bidrar till både förvirring och stress. Om dina medarbetare är dåliga på att kommunicera, försök förbättra situationen genom att ställa frågor och komma med förslag. Om du har en kollega som talar med dig medan du arbetar eller en chef som ser över ditt huvud, försök hitta ett sätt att kommunicera din frustration och oro.

Ledare har en avgörande roll i stresshantering

Ledare har ett otroligt viktigt ansvar i att försöka förhindra risken att medarbetarna blir sjuka av stress. Det är således betydande att se till att vara en närvarande ledare och informera medarbetarna vad som pågår inom organisationen, så att de känner sig inkluderade och involverade. Det gäller att vara lyhörd och uppfatta olika situationer och stämningar på arbetsplatsen samt mellan medarbetarna. Det finns en stor risk att de självmant inte berättar att de känner sig stressade, eftersom de kan vara rädda för att det kan påverka nästa löneförhandling eller en eventuell befordran. Det finns därför de som istället föredrar att prata med någon annan än dig som ledare.

Fråga därför dig själv om du är rätt person att hantera situationen eller om det finns någon annan som är ännu bättre lämpad. Försök avgöra hur tillståndet faktiskt ser ut och försök därefter hjälpa medarbetaren personligen, eller genom att sätta personen i kontakt med en expert på området.

Ämnen


Ledarskap Ledare Hantera stress Mini MBA Kommunikation Stressnivå Probana Stress Utbildning Probana Sverige Lyhörd