PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/stort-behov-av-nya-perspektiv-23244

Stort behov av nya perspektiv!

Pressmeddelande december 9, 2016 Utveckling Mini MBA Kompetens Ledare Kunskap Kunskapssamhälle Probana CBA Inspiration Utbildning Motivation Ledarskap

Sverige har utvecklats till ett kunskapssamhälle som i högre grad fokuserar på medarbetarförhållanden. I förbindelse med detta har det fokuserats mera på utveckling av både företag och deras medarbetare, vilket bland annat sätter de anställda och deras kunskaper i centrum.

Pic 4

Trots den ökade uppmärksamheten på hur nödvändigt det är för verksamheter att kunna utveckla sina medarbetare och på att skapa en god arbetsmiljö, så ökar dessvärre den psykiska ohälsan relaterat till arbete i Sverige. Detta indikerar att vi ännu har en lång väg att gå innan de svenska verksamheterna kan leva upp till de omtalade kraven om medarbetarorienterade ledarskapsformer.

Det går att säga att desto mer verksamheter är beroende av utveckling desto mindre logiskt är det att försöka kontrollera medarbetarna på ett traditionellt sätt. Det innebär att det finns ett större behov till att motivera medarbetarna att utvecklas. Detta kan uppnås genom att interagera och utbyta information med andra individer som befinner sig i en liknande roll. Det är viktigt att svenska ledare själva lär sig att tänka i nya banor och samtidigt uppmuntrar sina medarbetare till att göra detsamma. 

Många verksamheter försöker möta dessa utvecklingskrav genom att bli mer flexibla inom organisationen så att de lättare kan anpassa sig efter förändringar. Problemet är att i förbindelse med detta stöder inte de mer traditionella hierarkiska organisationsformerna kravet om flexibilitet. 

Förändringsledning kan bli verklighet

Med utgångspunkt i de krav och villkor som de moderna ledarna ställs inför, är det nödvändigt att svenska verksamheter ger de anställda möjlighet att utvecklas. Det är nödvändigt, även för verksamheter, att de kan förnya sig och därmed förbli konkurrenskraftiga på marknaden.

För att denna utveckling ska bli verklighet så krävs det att svenska ledare och personalansvariga hänger med strömmen som präglar den svenska arbetsmarknaden. Ett sätt att göra detta på, är genom att vidareutveckla medarbetarnas ledarskapsmässiga kompetenser så att de motsvarar de krav som den moderna ledaren ställs inför.

Ämnen


Utveckling Mini MBA Kompetens Ledare Kunskap Kunskapssamhälle Probana CBA Inspiration Utbildning Motivation Ledarskap