PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/positiv-psykologi-%C3%B6kar-l%C3%B6nsamheten-23330

Positiv psykologi ökar lönsamheten

Pressmeddelande januari 19, 2017 Utbildning Motivation Utveckling Effektiv metod Mini MBA CBA Positiv psykologi Positiv arbetsmiljö Uppskatta dina anställda Probana

Idag finns det mer forskning än någonsin om vad som driver oss människor framåt och där är positiv psykologi en stor drivkraft. Positiv psykologi handlar om att vi människor vill leva meningsfulla liv och vad som får oss att må bra. Genom att tillämpa positiv psykologi på din arbetsplats kan du öka dina medarbetare välmående vilket leder till ökad produktivitet och minskad sjukfrånvaro. Vidare får det positiva effekter så som minskad personalomsättning, nöjdare kunder och ökad omsättning så ta med dig av tipsen nedan till din organisation.

  • Lägg fokus på det som faktiskt fungerar. Istället för att kalla in till möten där ni diskuterar brister och allt som fungerar mindre bra på företaget samtalar ni om det som ni är riktigt bra på och hur ni kan bli ännu bättre.
  • Fokusera på och uppmunrta dina medarbetares styrkor. Forskning visar på att människor som får använda sina styrkor istället för svagheter har en lägre sjukfrånvaro och är med engagerade i sina arbeten vilket för företaget leder till nöjdare kunder och högre intäkter.
  • Låt feedbacken vara positiv. Uppmuntra dina medarbetare med vad du tycker de gjort bra och inte dåligt. Välj specifika beteenden och situationer så att feedbacken är lätt att ta åt sig. Genom att ständigt tillämpa mer positiv feedback istället för negativ leder detta till bättre samarbete samt högre trivsel.
  • Frihet. Släpp lite på kontrollen och låt de anställda ta mikropauser med något som de tycker om. Det kan till exempel handla om att gå och träna eller samtala med en kollega med något som ej rör arbetet. Efteråt blir nämligen dina medarbetare positivare, mer kreativa och mer produktiva.
  • Belöna inte med materiella ting. Pengar och prylar gör oss lyckliga på kortsikt men snart vill vi ha mer för att hålla motivationen uppe. Uppskattas våra insatser istället med offentlig uppmärksamhet eller upplevelser blir tillfredställelsen större och motivationen håller i sig längre.
  • Uppskatta dina anställda. Uppskattning och positiv feedback höjer välmåendet hos oss människor. En väldigt effektiv metod, enligt forskning, är att delegera feedbacken till en annan chef/ledare. Exempelvis diskuteras en medarbetares prestation på ett ledningsmöte och en chef/ledare ifrån en annan avdelning går i sin tur till medarbeten och berömmer samt berättar att detta diskuterats på ledningsmötet.
  • Tillåt misstag. Vi är alla människor och inte maskiner vilket gör att vi är olika och har våra egna personlighetsdrag, styrkor samt svagheter vilket skiljer oss år. Vad vi dock har gemensamt är att vi ibland gör fel eller begår misstag. Lär istället av misstagen som begås istället för att straffa. Att uppleva misslyckanden på en arbetsplats kan nämligen göra företaget mer sammansvetsat och starkare i kriser.

Ämnen


Utbildning Motivation Utveckling Effektiv metod Mini MBA CBA Positiv psykologi Positiv arbetsmiljö Uppskatta dina anställda Probana