PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/ledaren-vs-chefen-vad-%C3%A4r-skillnaden-23258

Ledaren vs. chefen, vad är skillnaden?

Pressmeddelande december 14, 2016 Utveckling Ledarskap Föreläsare Probana Utbildning Mini MBA Coaching CBA Chefskap

Idag talas det mycket om ledarskap och chefskap, vilket är två helt olika roller. Medan ledarskapet har kommit att ta större plats i organisationer har chefskapet börjat få ta ett steg tillbaka eftersom det många gånger anses ålderdomligt.

Pic 7

Det talas flitigt i dagens samhälle om ledarskap och chefskap, men vad är egentligen skillnaden? Nedan har vi staplat upp Magnus Helgessons (en av våra gästföreläsare på Mini MBA-utbildningen) modell, där han jämför chefen och ledaren:

ChefenLedaren
Ställer kravCoachar
Förlitar sig på auktoritetFörlitar sig på goodwill
Utfärdar ultimatumSkapar entusiasm
Säger ”JAG”    Säger ”VI”
Utnyttjar människorUtvecklar människor
Tar berömGer beröm
Lägger skulden på någonTar på sig skulden
Säger ”GÖR”   Säger ”NU KÖR VI”
Mitt sätt är det enda sättet   Tillsammans är vi starka 


Chefskapet anses många gånger vara ålderdomligt och svenska organisationer vill allt mer vara präglade av ledarskapet, framför allt då det har visat sig att detta har en mer positiv effekt på medarbetarna. Positiva medarbetare bringar motivation, entusiasm och framför allt gemenskap – något som i sin tur medför en slagkraftig organisation.

Ämnen


Utveckling Ledarskap Föreläsare Probana Utbildning Mini MBA Coaching CBA Chefskap