PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/ledare-utbildar-sig-i-psykologi-23301

Ledare utbildar sig i psykologi

Pressmeddelande januari 4, 2017 Utbildning Utveckling Ledarskapsutveckling Mini MBA Ledare Ledarskapsutbildning Personalledning Probana Psykologi CBA

Personliga egenskaper som exempelvis empati, integritet, trovärdighet och förtroende är alla egenskaper som är ovärderliga, speciellt med personal- och ledaransvar. Organisationer är ingenting i sig själva, utan existerar endast genom arbetskraften från människorna som befinner sig i den. Därför är förmågan att kommunicera, samarbeta, sympatisera och vara ödmjuk avgörande för att kunna uppnå ett hållbart ledarskap på längre sikt.

Wordpic6

Psykologi är inte längre begränsat till att vara ett redskap som används endast inom organisationers HR-avdelningar. Psykologi och modern personalledning har blivit avgörande ledarskapsverktyg som ledare på alla nivåer bör bemästra för att kunna upprätthålla och vidareutveckla organisationens interna men också externa åtaganden. Om du därmed inte redan idag arbetar med redskap så som personlig psykologi, bör du överväga att starta med det under morgondagen.

Idag finns det nästintill ett krav om att psykologi ska ingå som ett verktyg i ledarnas vardag. Grundläggande kunskap i olika personlighetstyper, inlärningsstilar och intelligenstyper ger en förståelse för mänskliga reaktionsmönster, både i dialog mellan ledare och medarbetare men också i samarbete mellan medarbetare och ledningsgrupper. Genom att förstå ett reaktionsmönster är det enklare att finna det bästa sättet att hantera olika situationer.

Att vara anpassningsbar gentemot förändringar har efterhand blivit ett villkor för många organisationer eftersom marknaden utvecklar sig snabbt, vilket blir en utmaning för personer som trivs bäst med trygghet samt stabila och oföränderliga ramar. Här kan konkreta psykologiska verktyg hjälpa till att göra svåra förändringsprojekt till mer konstruktiva och uppbyggnadsbara processer.

I organisationer utan fokus på psykologi och modern personalledning, förekommer det oftare att personal sjukskriver sig på grund av psykisk ohälsa relaterat till arbetet eller också lämnar de organisationen och söker sig vidare. Psykologi som ledarskapsverktyg handlar om att förbereda ledare, personal och medarbetare på nya tider och nya förändringar i en ny organisationsmiljö där förändringar inte ska ses på som en negativ konsekvens utan ett aktivt val.

Ämnen


Utbildning Utveckling Ledarskapsutveckling Mini MBA Ledare Ledarskapsutbildning Personalledning Probana Psykologi CBA