PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/bli-en-expert-p%C3%A5-konflikthantering-23288

Bli en expert på konflikthantering

Pressmeddelande december 30, 2016 Mini MBA CBA Kompetenslyft Probana Utbildning Utveckling Ledarskap Konflikt Ledare Konflikthantering

För många människor innebär ordet konflikt något negativt som anses svårt. Vi förknippar det ofta med bråk, besvär och dispyter mellan två parter – vilket inte är konstigt eftersom dessa företeelser många gånger sker när två viljor inte är överens. Konflikter mellan medarbetare är inget ovanligt på många arbetsplatser och som ledare är det du som måste se till att hantera dessa.

Pic 7

Genom konflikter sker ideligen utveckling för både människor och verksamheter, om du väljer att se konflikten som en positiv källa till ny kunskap. Därför är det viktigt att hantera konflikter på rätt sätt för att få den att leda till något positivt.

Det är viktigt att vara på det klara att det inte finns någon metod som passar för alla konflikter och dess hantering. Däremot finns det olika metoder och mallar som har tillämpats för att se hur du som ledare kan förhålla dig till och hantera konflikter som rör dina medarbetare. Nedan har vi listat några av de punkter som är bra att tänka på vid konflikthantering.

Försök se konflikten så tidigt som möjligt. Desto tidigare du upptäcker att det är osämja mellan dina medarbetare, desto tidigare kan du ta dig an och hantera situationen. En konflikt som är olöst brukar tendera att växa och bli större.

Lyssna på medarbetarna.Vid en konflikt är det alltid minst två parter inblandade. Lyssna på alla som är involverade och få en inblick i de olika versionerna så att du vet vad konflikten rör sig om. Det är viktigt att inte tänka i banorna fel respektive rätt samt att skilja på värderingar och fakta. Glöm inte att undersöka vilken din roll är i konflikten.

Definiera problemet.I det här stadiet måste problemet definieras och göras tydligt – vad är det dina medarbetare inte är överens om?

Analysera beståndsdelarna och var överens.Analysera beståndsdelarna måste göras för att helhetsbilden ska bli så tydlig som möjligt. Orsakerna till konflikten är de som är centrala och de som måste hanteras. Därför måste en sakanalys, personanalys samt en motivanalys göras för att kunna ta reda på orsakerna. Se till att alla parter är överens om varför konflikten har uppkommit, alltså problemet som startar konflikten.

Besluta och agera därefter.Det är du som ledare som beslutar vad det är för förändring som måste ske för att hantera konflikten och se till att den löser sig. Motivera ditt beslut och gör alla införstådd i deras roll det är som måste förändras för att arbetet ska fungera.

Detta är bara en liten del om ämnet konflikthantering och vad du som ledare kan göra om du skulle hamna i en sådan situation. I januari har vi nästa kursstart på vår välkända Mini MBA-utbildning där du som deltagare får lära dig mer om konflikter och konflikthatering, och där du samtidigt vidareutvecklas som ledare samt får ett kompetenslyft.

För mer information, vänligen kontakta oss på Probana Business School per mail: [email protected], per telefon nr. +46 (0) 8 50 25 66 76 eller besök vår hemsida: www.probana.se

Ämnen


Mini MBA CBA Kompetenslyft Probana Utbildning Utveckling Ledarskap Konflikt Ledare Konflikthantering