PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/arbeta-proaktivt-och-v%C3%A4nd-en-krissituation-till-framg%C3%A5ng-23344

Arbeta proaktivt och vänd en krissituation till framgång

Pressmeddelande januari 25, 2017 Utbildning Motivation Utveckling Framgång Probana Kompetenslyft Krishantering Kunskap Kriser Mini MBA Kommunikation Krissituation

Som ledare bär du ett stort ansvar över verksamheten du verkar i. Du ska bland annat se till att resultat skapas, se till dina medarbetares bästa samt bidra med kunskap och råd. Detta är något som alltid råder men vid en krissituation förstärks det här ansvaret och du kan komma att ställas inför svåra konflikter och utmaningar.

Wordpic6

Vid en krissituation är det därför viktigt att vara förberedd eftersom dina chanser att hantera krisen på ett mer professionellt sätt ökar. Du är då också förberedd på att kriser faktiskt kan inträffa, även i ditt företag. Det finns flera olika faktorer som måste hanteras vid kriser. Nedan har vi listat tre olika element du som ledare bör ha i åtanke om en krissituation skulle uppstå.

Glöm inte kommunikationen

I de fall där företag har lyckats ta sig tillbaka från en kris och vända det till något positivt har ledarskapet använt sig av kommunikation. Öppenhet, lyhördhet och dialoger har varit tre viktiga komponenter för företagets framgång. Det är därmed betydande att arbeta proaktivt med välplanerad och genomtänkt kommunikation i ditt företag.

Informera och våga lita på dina medarbetare

Vid krissituationer är det många gånger mycket arbete som måste göras på kort tid. Det har visat sig att en stor nyckelfaktor vid krissituationer är ledarens förmåga att ge ansvar åt rätt personer samt att ledaren litar på att uppgifterna utförs på rätt sätt. Dessutom måste medarbetarna informeras samt vara involverade i krisens alla skeden eftersom en internt fungerande kommunikation är en förutsättning för en framgångsrik extern kommunikation.

Bli en stark och trygg ledare

Studier visar att ledare som har bra självförtroende och är trygga i sig själva fungerar betydligt bättre under stressiga och påfrestande situationer, något som är vanligt förekommande vid kriser. Dessa ledare har lättare till att ta snabba beslut men också att hålla sig lugna och ta till sig den kritik som framförs.

Med en Mini MBA från Probana Business School är vårt mål att stärka dig i din karriär som ledare och samtidigt tillföra förhöjda resultat i din organisation. Vi erbjuder mer kunskap om krishantering då det finns betydligt mer att lära inom detta ämne. Utbildningen vänder sig till både nya och erfarna ledare, så om du önskar att vidareutveckla dig själv som ledare och få ett kompetenslyft är du varmt välkommen att kontakta Probana Business School för mer information per mail [email protected], per telefon nr. +46 (0) 8 50 25 66 76 eller besök vår hemsida: www.probana.se.

Ämnen


Utbildning Motivation Utveckling Framgång Probana Kompetenslyft Krishantering Kunskap Kriser Mini MBA Kommunikation Krissituation