PressPort logo

1,0-användning och skydd av personuppgifter

Personuppgifter lämnas aldrig ut till tredje part, såvida du inte uttryckligen samtycker till detta, och vi samlar aldrig in personuppgifter utan att du har gett oss denna information genom att registrera, köpa eller delta i en undersökning, etc. Den samlar in information om namn, adress, postnummer, e-post, intressen, attityder och kunskap om olika ämnen.

Personuppgifter används för att komplettera den tjänst som tillhandahålls på webbplatsen och för vilken informationen har samlats in. informationen används också för att få mer kunskap om dig och andra användare av webbplatsen. Denna användning kan omfatta undersökningar och analyser som syftar till att förbättra våra produkter, tjänster och teknologier och Visa innehåll och reklam som skräddarsys efter dina intressen.

Om du vill få tillgång till den information som registrerats om dig med PressPort, vänligen kontakta PressPort. Om felaktiga uppgifter har registrerats eller om du har andra invändningar, vänligen kontakta samma plats. Du har möjlighet att få insikt i vilken information som registreras om dig och du kan motsätta dig en registrering i enlighet med reglerna i personuppgiftslagen och EU: s sekretessförordning (BNPR).

Dina personuppgifter ska förvaras på ett säkert och konfidentiellt sätt enligt integritets lagen och EU: s dataskydds förordning. Vi lagrar din personliga information på datorer med begränsad åtkomst, som finns i kontrollerade lokaler, och vi hanterar dina användaruppgifter säkert, och under ständig bedömning av dina rättigheter som användare. Vi kan dock inte garantera 100 procent säkerhet. Detta innebär att det kan finnas en risk för annan obehörig tillgång till information när data skickas och lagras elektroniskt. Du lämnar dina personuppgifter på egen risk.

Observera att detta endast gäller för dina personuppgifter, men inte för personuppgifter som du bearbetar som en del av användningen av våra tjänster och produkter. Detta avser våra allmänna affärsrelationer.

Våra servrar finns i Europa, inklusive

-Microsoft Azure Cloud, som innehåller Är IT-leverantören med flest säkerhets-och IT-certifieringar. Azure följer BNPR-reglerna (inklusive ISO/IEC 27018), https://Azure.Microsoft.com/da-DK/Overview/Trusted-Cloud/
-Contabo GmbH

Kommunikation från och till dessa servrar krypteras med samma säkerhet som vanliga internetbanker använder, inklusive SSL EEG (ECDSA, Sha256RSA, 2048bit).

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra dessa riktlinjer för behandling av personuppgifter med minst 30 dagars varsel. Du kan alltid hitta information om när den här principen senast ändrades. I samtliga fall kommer du att meddelas om ändringar via e-post. Vi hänvisar också till våra allmänna villkor.

Enligt personuppgiftslagen och EU: s dataskydds förordning har du rätt att få veta vilka personuppgifter som kan tillskrivas dig. Om det visar sig att den information eller de uppgifter som behandlas om dig är felaktig eller vilseledande, har du rätt att kräva att den korrigeras, tas bort eller blockeras. Du kan när som helst motsätta dig behandling av information om dig. Du kan också återkalla ditt medgivande när som helst. Ni har möjlighet att klaga på behandlingen av information och uppgifter som rör er-både till PressPort men också, naturligtvis, till uppgiftsskyddet.

https://www.pressport.com/se/legal/privacy-policy