PressPort logo

1,0-avtal mellan dig och tjänsten

Tjänsten använder affärs-och kontaktinformation för att hålla koll på utfärdade pressreleaser och fakturering. Vi hänvisar också till tjänstens personuppgiftspolicy. All information förvaras säkert och säljs vidare till tredje part. Om du har information eller misstänker missbruk av din information, måste du kontakta tjänsten omedelbart. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du också till att få relevant information, nyhetsbrev och liknande från tjänsten. Du kan dock när som helst välja denna information genom att kontakta tjänsten eller genom att avbryta prenumerationen på tjänsten.

2,0-avtal om användning av tjänsten

All information som publiceras på och via tjänsten måste vara i enlighet med nyhets kriterierna och måste vara relevant för mottagaren (eller mottagarna) som anges. Tjänsten förbehåller sig rätten att ändra eller radera information om tjänsten finner att den är olaglig, lättsinnig, irrelevant, annons-baserad, ärekränkande, religiös till sin natur eller på annat sätt bryter mot någon lag, avsaknaden av Professionalism och liknande. I alla avseenden förbehåller sig tjänsten rätten att ta bort information utan förbehåll, inklusive att inte publicera och publicera detta.

  • Valet av mottagare för deras information är deras eget ansvar och de tvingar dem att välja mottagare för vilka deras budskap är relevant. De åtar sig att ta bort mottagarna från mottagar listorna om de inte vill motta sina uppgifter. I ett stort antal länder är det straffbart att skicka ut annonsmaterial till mottagare som inte har gett sitt samtycke till att ta emot materialet i förväg. Tjänsten kan ta bort mottagare från sina mottagarlistor utan förbehåll.
  • Information och användningen av tjänsten regleras av lagarna i det landet.
  • Tjänsten förbehåller sig rätten att vägra information som strider mot lagarna i det land/de länder som berörs eller på annat sätt bryter mot de riktlinjer i vilka tjänsten eller medierna i allmänhet är verksamma.
  • Information som publiceras som en del av spam-kampanjer avvisa.
  • Tjänsten kommer inte att hållas ansvarig för någon förlust som du eller andra kan ådra sig till följd av otillåten användning av ditt lösenord eller konto, antingen med eller utan din vetskap. Du kan dock vara ansvarig för eventuella förluster som åsamkas tjänsten eller annan part till följd av en annan persons användning av ditt konto. Du får inte ändra, kopiera, distribuera, överföra, Visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, publicera, skapa härledda verk från, överföra eller sälja någon information, programvara, källkod, produkter, tjänster eller annat material som erhållits från Tjänsten-om inte annat anges och/eller du har skriftligt tillstånd att göra det från tjänsten. Oaktat ovanstående bestämmelse, kan information från pressmeddelanden, bilder och annan information som publicerats på tjänsten, utan tillstånd från tjänsten, fritt återges.

3,0-betalning

Du åtar dig att betala för tjänsten i enlighet med de belopp som överenskommits skriftligen, online eller per telefon. Oaktat det föregående, för varje prenumerationsperiod tjänsten kan öka beloppet med 5 procent om det inte underrättas om nya priser minst 120 dagar före den tillämpliga förnyelseperioden. Betalning måste, om inget annat anges, göras i förväg mot servicefakturan, antingen med kontoöverföring eller med hjälp av ett kreditkort. Betalning måste göras i sin helhet till den senaste betalningsdagen för tjänsten i valutan och på konto-/kreditkorts betalningstjänsten enligt vad som anges på fakturan. Utan att det påverkar andra rättigheter kan tjänsten tillfälligt inaktivera din åtkomst till tjänsten om du har förfallna betalningar i mer än tjugo (20) dagar. Dessutom kan tjänsten säga upp avtalet, ta bort och radera sina uppgifter i händelse av sena betalningar över 40 (40) dagar. I händelse av en förtida uppsägning av avtalet på grund av din standard, har du inte rätt till en återbetalning. Prenumerationstjänster för tjänsten förlängs automatiskt i slutet av perioden med samma antal månader som tidigare. Prenumerationer kan nedgraderas eller uppgraderas när som helst utan kostnad. Genom att avbryta en prenumeration är du skyldig att kontakta tjänsten skriftligen via e-post senast 14 dagar innan prenumerationen förnyas, eftersom prenumerationen kommer att anses vara förnyad och upprepas med samma villkor som tidigare. Tjänsten förbehåller sig rätten att avbryta Abonnemang kommer inte att återbetalas-varken om abonnemanget har/inte har använts. När ett abonnemang sägs upp godkänner du att tjänsten kan visa annonser från tredje part i vinstsyfte i den information som du publicerat.

4,0-länkar till tredje parts webbplatser

Tjänsten kan innehålla hyperlänkar till andra webbplatser från tredje part. Tjänsten kontrollerar eller hanterar inte dessa webbplatser, och därför kan tjänsten inte hållas ansvarig för effekterna av dessa webbplatser. Tjänsten frånsäger sig allt ansvar för innehåll som publiceras på tjänsten webbplatser/domäner, underdomäner, RSS-feeds, etc. och kan inte hållas ansvarig på något sätt, vare sig juridisk, finansiell eller politisk. Tjänsten kan inte hållas ansvarig för innehåll som redigeras eller inte redigeras från någon annan webbplats och/eller publiceras/publiceras/sänds av en tredje part. Tjänsten frånsäger sig allt ansvar för det faktum att information som, på grund av tekniska och/eller andra oförutsedda skäl, inte offentliggörs vid den begärda tidpunkten.

5,0-programvara, data och innehåll som är tillgängligt via tjänsten.

Allt innehåll och all programvara som kan kommas åt och/eller laddas ned i samband med den tjänst som tillhandahålls av tjänsten ägs av tjänsten och är upphovsrättsskyddat arbete som utförs av tjänsten och/eller dess leverantörer och skyddas av Upphovsrätt och bestämmelser i internationella avtal. All information och allt innehåll på tjänsten är föremål förupphovsrätt och får endast användas i enlighet med detta samarbetsavtal.

https://www.pressport.com/se/legal/customer-terms