PressPort logo

Are you a journalist, freelancer, blogger or just interested in news and press releases?

Subscribe to relevant press releases, news and other media material from organisations all over the world. It is for everybody, free of charge and you can remove your profile at anytime.

Create a free account

Frequently asked questions ↓

Why sign up on PressPort?

PressPort Journalist Search for relevant news, stories and press releases and monitor companies’ activities online. You can search by topic, industry, brands and keywords.

PressPort Journalist Contact companies and organisations directly, build your own media network or connect with other journalists with similar interests.

PressPort Journalist Get inspired by a plethora of interesting news and get new ideas to write your own compelling stories.

PressPort Journalist Stay ahead of the crowd by getting notified as soon as relevant news or stories get published on PressPort.

Journalists

Frequently asked questions


Er det gratis å registrere seg som journalist, blogger, etc.? +
Ja. Det er ingen skjulte avgifter, løpekostnader eller noe annet. Registrer deg i dag og begynn å motta målrettede nyheter, pressemeldinger, etc. - helt gratis.
Hvor ofte blir jeg informert om nye pressemeldinger, nyheter, etc.? +
Når du har registrert deg, kan du velge om du vil bli varslet omgående, daglig eller ukentlig. Alt er gjort gjennom din personlige pålogging.
Kan jeg fritt bruke bilder, media og pressemeldinger publisert av selskaper på PressPort? +
Svaret er generelt ja, og de fleste av PressPorts kunder publiserer pressemeldinger, bilder, videoer etc. på betingelse av at deres PR-materiale vil bli brukt og publisert i aviser, blogger, nettsteder etc. Et visst innhold kan imidlertid være underlagt opphavsrett , men det vil alltid være tydelig angitt, så det er ingen tvil.
https://www.pressport.com/no/signup/journalist