PressPort logo

1.0 - Brug og beskyttelse af personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.

Personoplysninger bruges til at gennemføre den service der leveres på Webstedet, og som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vores produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos PressPort, skal du rette henvendelse til PressPort. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven og EU-persondataforordningen (GDPR).

Dine personlige oplysninger skal ifølge persondataloven og EU-persondataforordningen opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vi håndterer dine brugeroplysninger forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Vi gør opmærksom på, at dette alene gælder dine personoplysninger, men ikke personoplysninger som du behandler som led i anvendelsen af vores services og produkter. Hertil henviser til vores almindelige forretningsforbindelser.

Vores servere er placeret i Europa, herunder

- Microsoft Azure Cloud, som bl.a. er den it-udbyder med flest sikkerheds- og it-certificeringer. Azure overholder GDPR-reglerne (herunder ISO/IEC 27018), https://azure.microsoft.com/da-dk/overview/trusted-cloud/
- Contabo GmbH

Kommunikation fra og til disse servere er krypteret med samme sikkerhed som typiske netbanker anvender, bl.a. SSL EEC (ECDSA, sha256RSA, 2048bit).

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger med et varsel på mindst 30 dage. Du kan altid finde information om tidspunktet for, hvornår denne politik senest er ændret. Du vil I alle tilfælde blive oplyst om ændringer via e-mail. Vi henviser i øvrigt til vores almindelige forretningsbetingelser.

Du har ifølge persondataloven og EU-persondataforordningen ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Måtte det vise sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig - både til PressPort, men naturligvis også til Datatilsynet.

https://www.pressport.com/fo/legal/privacy-policy