PressPort logo

1.0 - Aftale mellem Dem og Tjenesten

Tjenesten bruger virksomheds- og kontaktinformation til at holde styr på udsendte pressemeddelelser samt til fakturering. Vi henviser i øvrigt til Tjenestens Persondatapolitik. Al information holdes forsvarligt sikret og videresælges ej til tredjepart. Har De oplysninger eller mistanke om misbrug af Deres oplysninger, skal de straks kontakte Tjenesten. Ved at acceptere disse betingelser, accepterer De også at modtage relevant information, nyhedsbreve og lignende fra Tjenesten. De kan dog til enhver tid frabede Dem denne information ved at kontakte Tjenesten, eller afmelde via Tjenesten.

2.0 - Aftale vedrørende brug af Tjenesten

Al information der udgives på og via Tjenesten, skal være i overensstemmelse med nyhedskriterier og skal have relevans for den eller de modtagere der angives. Tjenesten forbeholder sig retten til at ændre i eller slette information, såfremt Tjenesten finder, at denne er ulovlig, useriøs, irrelevant, annoncepræget, injurierende, har religiøs karakter eller på anden måde forbryder sig mod lovgivning, har mangel af professionalisme og lignende. Tjenesten forbeholder sig i enhver henseende ret til uden forbehold at fjerne information, herunder undlade at udgive og offentliggøre dette.

  • Valg af modtagere til Deres information er alene Deres ansvar, og De forpligter Dem til at vælge modtagere, for hvem Deres budskab har relevans. De forpligter Dem til at fjerne modtagere fra Deres modtagerlister, såfremt modtagerne ikke ønsker at modtage Deres information. I en lang række lande er det strafbart at udsende annoncepræget materiale til modtagere, som ikke på forhånd har givet samtykke til at modtage materialet. Tjenesten kan uden forbehold fjerne modtagere fra Deres modtagerlister.
  • Information, samt brugen af Tjenesten er underlagt det pågældende lands lovgivning.
  • Tjenesten forbeholder sig ret til at afvise information, der strider mod lovgivningen i det/de pågældende land/lande eller på anden måde overtræder de retningslinier, som Tjenesten eller medier generelt arbejder under.
  • Information der udgives som led i spam-kampagner afvise.
  • Tjenesten kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle tab, som De eller andre måtte lide som følge uberettiget brug af Deres adgangskode eller konto, enten med eller uden Deres kendskab. De kan dog gøres ansvarlig for tab, som Tjenesten eller en anden part lider som følge af en anden persons brug af Deres konto. De må ikke ændre, kopiere, distribuere, sende, få vist, udføre, reproducere, udgive, licensere, offentliggøre, skabe afledet arbejde ud fra, overføre eller sælge oplysninger, software, kildekoder, produkter, tjenester eller andet materiale, De har hentet fra Tjenesten - medmindre andet er angivet, og/eller De har indhentet skriftlig tilladelse hertil fra Tjenesten. Uanset ovenstående bestemmelse kan information fra pressemeddelelser, billeder og andet af Dem offentliggjort information på Tjenesten, uden tilladelse fra Tjenesten, frit gengives.

3.0 - Betaling

De forpligter dem til at betale for Tjenesten i overensstemmelse med de beløb der er aftalt ordreindgåelse skriftligt, online eller per telefon. Uanset ovenstående kan Tjenesten for hver abonnementsperiode forhøje beløb med 5 procent, medmindre De er underrettet om ny prisfastsættelse mindst 120 dage før den gældende fornyelsesperiode. Betaling skal, hvis ikke andet er angivet, ske på forhånd mod Tjenestens faktura enten ved kontooverførelse eller ved brug af et kreditkort. Betaling skal ske fuldt ud til Tjenesten senest betalingsdato i den valuta og på den konto/kreditkortbetalingstjeneste som på faktura er angivet. Uden at dette berører andre rettigheder, kan Tjenesten midlertidigt deaktivere Deres adgang til Tjenesten, hvis De har forfaldne betalinger i mere end tyve (20) dage. Desuden kan Tjenesten opsige aftalen, fjerne og slette Deres data i tilfælde af forsinkede betalinger over fyrre (40) dage. I tilfælde af tidlig opsigelse af aftalen på grund af Deres misligholdelse har De ikke krav på tilbagebetaling. Abonnementsløsninger på Tjenesten forlænges automatisk ved periodens udløb med samme antal måneder som foregående. Abonnementer kan til enhver tid nedgraderes eller opgraderes uden gebyr. Ved opsigelse af et abonnement forpligtes De til skriftligt per email at kontakte Tjenesten senest 14 dage før abonnementet fornyes, da abonnementet ellers opfattes som fornyet og gentegnet med samme betingelser som tidligere. Tjenesten forbeholder sig retten til at afbryde Abonnementer refunderes ikke - ej heller hvis abonnementet har/ikke har været benyttet. Ved opsigelse af et abonnement accepterer De at Tjenesten kan vise annoncer fra tredjeparter med henblik på fortjeneste på det af Dem udgivet information.

4.0 - Hyperlinks til tredjeparts websteder

Tjenesten kan indeholde hyperlinks til andre tredjeparts websteder. Tjenesten har ikke kontrol med og styrer ikke disse websteder, og Tjenesten kan derfor ikke holdes ansvarlig for påvirkning af disse websteder. Tjenesten fraskriver sig ethvert ansvar for indhold udgivet på Tjenesten websites / domæner, subdomæner, RSS-feeds mv. og kan ikke gøres ansvarlig herfor på nogen måde - hverken juridisk, økonomisk eller politisk. Tjenesten kan ikke gøres ansvarlig for indhold, der redigeres eller ikke redigeres fra anden side, og/eller publiceres/udgives/udsendes af tredjepart. Tjenesten fraskriver sig ethvert ansvar for, at information, som af tekniske og/eller andre uforudsete årsager, force majeure, ikke bliver offentliggjort på det ønskede tidspunkt.

5.0 - Software, data og indhold tilgængeligt via Tjenesten.

Alt indhold og software, som det er muligt at se og/eller downloade i forbindelse med Tjenesten, der måtte være gjort tilgængeligt af Tjenesten, ejes af Tjenesten og er Tjenestens og/eller dets leverandørers ophavsretsligt beskyttede arbejde og er beskyttet af ophavsretlige love og bestemmelser i internationale traktater. Al information og indhold på Tjenesten er underlagt copyright og må alene anvendes i overensstemmelse med nærværende samarbejdsaftale.

https://www.pressport.com/fo/legal/customer-terms