PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/h%C3%B8j-puls-pulsparken-vender-klimatilpasning-til-potentiale-for-tr%C3%A6ning-motion-og-leg-26806

HØJ PULS: PULSPARKEN VENDER KLIMATILPASNING TIL POTENTIALE FOR TRÆNING, MOTION OG LEG

Pressemeddelelse august 22, 2021 Byudvikling Arkitektur Landskab Landskabsarkitektur Odense Bolbro Barfoedgroup Klima Klimatilpasning Klimahåndtering Regnvandssikring By Christianspark Bolig Active living Sundhed JUUL | FROST arkitekter

Den 24.000 kvadratmeter store park er en del af områdefornyelsen ’Dit Bolbro’ i Odense og skal både fungere som klimatilpasning og en levende aktivitetspark med rig mulighed for at få pulsen i vejret. Pulsparken forventes at stå færdig ved udgangen af 2021.

Regnvandshåndtering som et rekreativt potentiale

Juul | Frost Arkitekter, Rambøll Odense og EnviDan har i tæt samarbejde med Barfoed Group, Odense Kommune og VandCenter Syd, og med inddragelse af borgerne, tegnet Bolbros nye regnvands- og aktivitetspark. Parken skal supplere Bolbros øvrige grønne områder og invitere til både afslapning og fysisk aktivitet i upolerede og dynamiske rammer.

Pulsparken er tegnet i forlængelse af boligbebyggelsen Christians Park, der omfatter 10.500 m2 boliger fordelt på 138 lejligheder med grønne fællesarealer mellem husene. Et boligprojekt tegnet af Juul | Frost Arkitekter for Barfoed Group, der sammen med den nye bypark skal binde Bolbro bedre sammen.

En forudsætning for designet af Pulsparken er, at parken skal være en del af regnvandshåndteringen i Bolbro. Der er anlagt to regnvandsbassiner, som holder på områdets regnvand og hjælper med at forebygge oversvømmelser. Omkring de to nye regnvandsbassiner anlægges en gangbro med opholdstrappe og et udsigtsdæk, der vender regnvandshåndteringen til et potentiale for ophold og afslapning ved vandet. Overskudsjorden fra udgravningen af søerne får ny værdi som bakker i landskabet, der bidrager til at skabe rumligheder i parken.

Motion, træning og leg for alle aldre

Pulsparken er disponeret med en forhindringsbane og forskellige aktivitetszoner tilrettelagt til forskellige typer af uformel træning samt motion og leg. Den store variation betyder, at parken giver mulighed for fysisk aktivitet af varierende intensitet og varighed og træning af forskellige muskelgrupper og aldersgrupper.

Parkens stiforløb byder på ruter med forskellige perspektiver og oplevelser. Stierne får varierende underlag, der sikrer, at de forskellige ruter henvender sig til forskellige brugere: Her er plads til både gående, løbende, cyklister og rulleskøjteløbere.

“Hos Juul | Frost Arkitekter har vi et holistisk fokus på social, fysisk og mental sundhed. Vores ambition er at parker, natur og grønne områder skal gøre en forskel, uanset om man trænger til en mental pause og ro eller til at få pulsen op.” fortæller Line Stybe Vestergaard, Partner m. Ansvar for Landskab og Urbanitet hos Juul | Frost Arkitekter

Fra lukket land til hele Bolbros bypark

Med transformationen fra lukket område til åben park har Juul | Frost Arkitekter stillet skarpt på, at Pulsparken gennem nye kig og forbindelser skal “gøre opmærksom på sig selv”. Derfor går den røde farve igen som et kendetegn for parken i både inventar, beplantning og i belægningen i form af en forhindringsbane, der er designet som en “rød løber”:

Områdets store træer bevares, men opstammes, og det tætte krat åbnes for at åbne området op. Åbenheden skal i samspil med belysning, herunder intelligent lyssætning, sikre, at alle kan føle sig trygge i parken døgnet rundt. En varieret beplantning, både på land og i vand, understøtter en mangfoldig biodiversitet og sikrer nye naturoplevelser gennem alle årstider. Ambitionen er en åben og inviterende park, der henvender sig til hele Bolbro.

Fakta:

 • Pulsparken anlægges i Odensebydelen Bolbro, kun 750 meter fra Odense Centrum:Parken ligger ved hjørnet mellem Kløvermosevej og Roesskovsvej bag den eksisterende bebyggelse Ringparken langs banen.
 • Parken anlægges i forlængelse af boligområdet Christians Park, der også er tegnet af Juul Frost Arkitekter for Barfoed Group
 • Arbejdet med regnvandsbassinerne er begyndt i juni og forventes at være færdigt 1. oktober 2021. Anlæg af resten af parken er netop startet. Parken forventes at stå færdig ved udgangen af 2021.
 • Juul | Frost Arkitekter stiller skarpt på fysisk, mental og social sundhed i planlægning og byggeri: Tegnestuen er aktuelt ansvarlige for det Realdania støttede udviklingsprojekt ’Fremtidens Urbane Sundhedskultur’, der proaktivt skal sikre sammenhængen mellem planlægning og sundhed.

Projektparter:

 • Bygherre: Barfoed Group
 • Landskabsarkitekt: Juul | Frost Arkitekter
 • Ingeniør: Rambøll Odense
 • Ingeniør på regnvandsbassiner: EnviDan
 • Bygherre regnvandsbassiner: VandCenter Syd
 • Entreprenør regnvandsbassiner: Marius Pedersen
 • Anlægsgartner: HedeDanmark
 • Inventar og etablering af aktivitetszoner og legeområder: Uniqa
 • Smed: NP-Stål

Emner


Byudvikling Arkitektur Landskab Landskabsarkitektur Odense Bolbro Barfoedgroup Klima Klimatilpasning Klimahåndtering Regnvandssikring By Christianspark Bolig Active living Sundhed JUUL | FROST arkitekter