PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/gl%C3%A6de-over-ny-sdu-unders%C3%B8gelse-om-skolereformens-betydning-for-bev%C3%A6gelse-i-skolen-27379

Glæde over ny SDU-undersøgelse om skolereformens betydning for bevægelse i skolen

Pressemeddelelse januar 12, 2023 Bevægelse i skolen Bevægelse i undervisningen Bevægelse

Dansk Skoleidræt har gennem flere år sat bevægelse i skolen på den politiske dagsorden samt årligt efteruddannet op mod 70 % af landets grundskoler på området. Derfor glæder det organisationen, at skolereformens krav om 45 minutters bevægelse ser ud til at have haft en effekt.

Bevægelse i skolen Foto Johnny Wichmann Dansk Skoleidræt

Skolereformens krav om 45 minutters daglig bevægelse har med stor sandsynlighed øget børns fysiske aktivitet i skoletiden. Det viser en ny undersøgelse fra Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet, hvor forskere som de første har undersøgt udviklingen i objektivt målt fysisk aktivitet hos skolebørn i perioden 2009-2018.

Skolereformen, der indførte i gennemsnit 45 minutters daglig bevægelse i skolen, kom i 2014, og den nye undersøgelse kan således vise data, der sammenligner fra årene inden reformen. Det er sket ved, at fysisk aktivitet er målt ved brug af objektive aktivitetsmålere, som næsten 5000 skolebørn har gået med i en uge.

Data viser, at fysisk aktivitet i skoletiden var nedadgående i perioden 2009-2012, hvorefter kurven knækkede og mængden af fysisk aktivitet steg fra 2012-2018. Skolebørnene var i gennemsnit aktive i 14 minutter mere på en normal skoledag, end de ville have været, hvis den nedadgående udvikling var fortsat. Stigningen blev observeret hos både de yngre og ældre skoleelever, men var mest udpræget hos de yngste elever i 1. – 5. klasse.

- Vores studie viser, at en negativ udviklingstrend i fysisk aktivitet i skoletiden blev brudt i tiden omkring skolereformens indførelse. Strukturen af en skoledag har været relativt fasttømret i en længere årrække, og vi ikke har kendskab til officielle og almengældende strukturændringer i folkeskolen, som i perioden kunne forklare de observerede ændringer. Derfor indikerer resultaterne, at skolereformen er årsag til ændringerne, forklarer Natascha Holbæk Pedersen, ph.d.-studerende på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, i en pressemeddelelse fra SDU.

- Men det er vigtigt at påpege, at det ikke kan udelukkes, at forklaringen i stedet skal findes i forhold, som studiet ikke kan kontrollere for – herunder lokale ændringer på folkeskolerne, som ikke vedrører reformen, men som tidsmæssigt er introduceret i samme periode som reformen, siger hun.

Glæde i Dansk Skoleidræt
I Dansk Skoleidræt modtages undersøgelsen med stor tilfredshed. Organisationen arbejder for at fremme alle elevers læring og trivsel gennem idræt og bevægelse i en varieret skoledag. Allerede ved den politiske stemmeaftale om idræt fra 2014 fik Dansk Skoleidræt tildelt en særlig rolle i forhold til implementering af folkeskolereformen. Fordi, som det hed sig dengang i aftalen, at ”Dansk Skoleidræt er den eneste organisation, som både har kontakt til skolerne, lærerne og den organiserede idræt, hvormed den er et vigtigt bindeled mellem de forskellige aktører og kan gøre en forskel i forhold til en vellykket implementering af målsætningen om fysisk aktivitet og bevægelse i folkeskolereformen”.

- Resultaterne i den nye undersøgelse er meget opløftende - at skolereformens krav om bevægelse i skolen har haft en positiv effekt på elevernes aktivitetsniveau. Det har vi arbejdet målrettet for. Det gælder politisk, hvor vi løbende har bragt det på dagsordenen over for folketingspolitikerne, som har prioriteret området. Men det gælder i høj grad ude på skolerne, hvor vi årligt er nået ud til op mod 70 % af landets grundskoler med kurser og kampagner - der er bl.a. sket med en masse inspirationsmaterialer til opgaven. Og det har været vigtigt, for det er ikke alle undervisere, der har haft de didaktiske kompetencer til at få bevægelse ind i deres undervisning, siger Bjørn Friis Neerfeldt, generalsekretær i Dansk Skoleidræt.

Vigtigheden af at prioritere bevægelse i skolen er veldokumenteret.

- Vi ved, at bevægelse fremmer elevernes trivsel og at læring med kroppen giver en mere varieret skoledag. Derudover er der sundhedsaspektet. I en tid hvor børn bruger så meget tid foran en skærm, og der er for meget inaktivitet, er bevægelse i skolen vigtigere end nogensinde før. Skolen er den eneste arena, som alle børn kommer i, og derfor kan man virkelig gøre en indsats her, siger Bjørn Friis Neerfeldt.

Dansk Skoleidræt har blandt andet nået ud til de mange skoler qua økonomisk støtte til opgaven fra TrygFonden og Nordea-fonden, ligesom man er støttet økonomisk med offentlige midler.

---

Fakta om Dansk Skoleidræt

Dansk Skoleidræt er en landsdækkende, non-profit idrætsorganisation, der arbejder for at fremme alle elevers læring og trivsel gennem idræt og bevægelse i en varieret skoledag.

Dansk Skoleidræt er som den eneste organisation i Danmark stærkt forankret i både skoleverdenen og idrætsverdenen. Gennem 15 kredsforeninger, der alle drives af aktive idrætslærere, forgrener organisationen sig helt ud på lærerværelserne, på boldbanen og i idrætshallen - og bringer skoleidrætten ud i alle dele af landet.

Hvor landssekretariatet i Nyborg bl.a. udvikler inspirationsmaterialer til skolernes arbejde med idrætsfaget og med bevægelse i undervisningen, sørger kredsforeningerne for at arrangere stævner, turneringer, træf og andre arrangementer, skolerne lokalt kan deltage i.

Kontakter


Bjørn Friis Neerfeldt

Generalsekretær
Dansk Skoleidræt
bc@sk************ Vis...
29899*** Vis...

Niels Henrik Sørensen

Kommunikationskonsulent
Dansk Skoleidræt
nhs@s************* Vis...
29732*** Vis...

Emner


Bevægelse i skolen Bevægelse i undervisningen Bevægelse