PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/dansk-skoleidr%C3%A6t-kortl%C3%A6gger-skoleidr%C3%A6tskommuner-2023-27384

Dansk Skoleidræt kortlægger Skoleidrætskommuner 2023

Pressemeddelelse januar 25, 2023 Bevægelse Bevægelse i skolen Bevægelse i undervisningen Bevægelseskultur Idræt og bevægelse Idræt

For andet år i træk kan landets kommuner gøre sig fortjent til titlen som Skoleidrætskommune. Initiativet er med til at synliggøre kommunernes indsatser inden for idræt og bevægelse i skolen og giver dem et redskab til det videre arbejde på området.

Bevægelse i indskolingen Foto Johnny Wichmann, Dansk Skoleidræt

Otte kommuner kunne i 2022 kalde sig for Skoleidrætskommuner. Det var kommuner, som i særlig grad prioriterede en indsats inden for idræt og bevægelse i skolen - og som dokumenterede det gennem udfyldelse af en undersøgelse fra Dansk Skoleidræt. Nu nulstiller organisationen svarene fra sidste år og opfordrer på ny landets kommuner til at være med i den landsdækkende kortlægning.

Kommunerne skal bl.a. forholde sig til, om de har en bevægelsesstrategi, om deres skoler har motoriske indsatser for eleverne, om skolerne har fagteams, som kan formulere en rød tråd for arbejdet med idrætsfaget, og meget andet.

Undersøgelsen er netop udsendt til alle landets kommuner. I fjor deltog 38 af slagsen, og de blev indplaceret på et danmarkskort med forskellige farver alt efter, hvor godt de klarede sig.

- Vi så sidste år, at kommunerne står vidt forskellige steder. Her i kortlægningens år 2 vil vi helt sikkert se nogle forskydninger, og se hvordan flere kommuner formentlig har fået prioriteret området. Der bliver ikke peget fingre af nogen, men der er brug for en synlighed om kommunernes indsatser, så idræt og bevægelse i skolen kommer på den lokalpolitiske dagsorden, siger Finn Kristensen, formand i Dansk Skoleidræt.

- Kortlægningen giver den enkelte kommune vigtig viden til at hæve barren, så man efterhånden får opbygget et fælles sprog, skabt en fælles retning og arbejdet sig hen mod en bæredygtig kultur for idræt og bevægelse i skolen. Og det er vigtigt. Vi ved, at ikke mindst elevernes trivsel styrkes ved en fokuseret bevægelsesindsats, og så er bevægelse bare centralt, når man skal skabe en varieret skoledag, siger Inge Dinis Jensen, der er formand for Dansk Skoleidræts Kreds- og kommuneudvalg, lærer og byrådsmedlem i Ikast-Brande Kommune.

Skoleidrætskommuner får blod på tanden
Sidste år blev bl.a. Brøndby Kommune udnævnt til Skoleidrætskommune, og det blev en anledning til at tage endnu flere initiativer på området.

- Vi blev rigtig stolte over kåringen som Skoleidrætskommune 2022, og det gav os blod på tanden til at gøre det endnu bedre. Konkret har vi derfor revideret vores handleplaner i samarbejde med Dansk Skoleidræt, så de får endnu mere liv ude på skolerne. Desuden fortsætter vi med at uddanne vores idrætslærere, så de bliver endnu dygtigere, og vi har fået mange flere åben-skole-forløb. Vi har også fået ansat en fritidsvejleder, som tager hånd om fritidspasset, og det er kommet flyvende fra start. Så vi holder standarden oppe på alle de initiativer, vi havde sidst år, og supplerer løbende, fortæller Kamilla Ahrensbach, idrætskonsulent i Brøndby Kommune.

Viborg Kommune var også blandt de otte Skoleidrætskommuner i 2022, og her er historien tilsvarende positiv.

- Vi ved, at børn lærer bedre, er gladere og trives mere, når de bevæger sig. Derfor er bevægelse en del af vores kvalitetsarbejde på skoleområdet i Viborg Kommune. Det gælder både i løbet af skoledagen, og også at børnene får kendskab til kommunens idrætsforeninger, så bevægelse bliver en naturlig del af fritiden. Derfor betød det rigtig meget, at vi blev anerkendt som Skoleidrætskommune 2022, siger Hasse Valdemar Mortensen, skolechef i Viborg Kommune.

---

Fakta om Skoleidrætskommune 2023

  • Dansk Skoleidræt kortlægger for andet år i træk landets kommuner inden for idræt og bevægelse i skolen.
  • Landets 98 kommuner har modtaget en undersøgelse med spørgsmål inden for otte kategorier, og svarene trækkes dels fra objektive data, som Dansk Skoleidræt henter fra centrale registre, og dels fra mere subjektive data, som kommunerne selv har indsigt i og dokumenterer i undersøgelsen.
  • På baggrund af de samlede besvarelser bliver kommunerne vurderet ud fra en række kriterier og vægtninger – og indplaceret på et danmarkskort med en farve, der angiver rangeringen.
  • Resultatet offentliggøres ultimo april. De bedst rangerede kommuner har mulighed for at bryste sig af titlen ”Skoleidrætskommune 2023”.
  • I 2022 var det Brøndby, Fanø, Frederiksberg, Høje-Taastrup, Ikast-Brande, Svendborg, Tårnby og Viborg kommuner, der kunne hjemtage titlen.
  • Se sidste års danmarkskort og læs mere på www.skoleidraet.dk/sik

---

Fakta om Dansk Skoleidræt

  • Dansk Skoleidræt er en landsdækkende, non-profit idrætsorganisation, der arbejder for at fremme alle elevers læring og trivsel gennem idræt og bevægelse i en varieret skoledag.
  • Dansk Skoleidræt er som den eneste organisation i Danmark stærkt forankret i både skoleverdenen og idrætsverdenen. Gennem 15 kredsforeninger, der alle drives af aktive idrætslærere, forgrener organisationen sig helt ud på lærerværelserne, på boldbanen og i idrætshallen - og bringer skoleidrætten ud i alle dele af landet.
  • Hvor landssekretariatet i Nyborg bl.a. udvikler inspirationsmaterialer til skolernes arbejde med idrætsfaget og med bevægelse i undervisningen, sørger kredsforeningerne for at arrangere stævner, turneringer, træf og andre arrangementer, skolerne lokalt kan deltage i.

Kontakter


Finn Kristensen

Formand
Dansk Skoleidræt
fk@sk************ Vis...
40245*** Vis...

Inge Dinis

Formand for Dansk Skoleidræts Kreds- og kommuneudvalg
Dansk Skoleidræt
id@sk************ Vis...
6013**** Vis...

Niels Henrik Sørensen

Kommunikationskonsulent
Dansk Skoleidræt
nhs@s************* Vis...
29732*** Vis...

Emner


Bevægelse Bevægelse i skolen Bevægelse i undervisningen Bevægelseskultur Idræt og bevægelse Idræt